HTML 5

 1.    Co to jest HTML 5?
 2.    Do czego służą znaczniki?
 3.    Struktura dokumentu
 4.    Definiujemy kolory
 5.    Ustawiamy kolor strony
 6.    Wstawiamy akapit
 7.    Ustawiamy style
 8.    Wstawiamy nagłówki
 9.    Wstawiamy wyliczanie i wypunktowanie
 10.    Edycja czcionki
 11.    Wstawiamy linię
 12.    Wstawiamy obrazki
 13.    Wstawiamy hiperłącza
 14.    Wyskakujące okna
 15.    Wstawiamy tabelę
 16.    Wstawiamy multimedia
 17.    Ćwiczenia

WSTECZ

2018 Karolina Majchrzak