Wstawianie hiperłączy, odsyłaczy na stronie

Charakterystyczną cechą Internetu jest obecność na stronach hipertekstowych odsyłaczy do innych stron, które znajdują się w światowej sieci. W gruncie rzeczy czytelnik dokumentu nie musi wcale wiedzieć, gdzie znajdują się te strony - ważne jest, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Odsyłacz do adresu strony:
Odsyłacz do e-maila:
Kolor hiperłączy:
Poniższe polecenie zapisujemy w HEAD:
gdzie LINK - to kolor hiperłącza
VISITED - kolor linku odwiedzonego
HOVER - kolor linku po najechaniu myszą

Oczywiście także w naszych standardowych ustawieniach STYLE możemy ustawić atrybuty hiperłączy.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak