Wstawiamy tabelę


Komórka w wierszu

Komórka TD zawiera konkretne dane. Między jej znacznikami można umieszczać tekst i grafikę.

Obramowanie tabeli

Aby tabela zawierała naokoło obramowanie, wystarczy rozszerzyć definicję o parametr BORDER. Jeśli nie podamy szerokości obramowania, przyjmowana jest jej domyślna wartość.

Należy zwrócić uwagę iż BORDER nie występuje osobno ale wraz ze znacznikiem TABLE


Marginesy dla komórek

Jeśli uznamy, że odstęp między zawartością komórki a jej obramowaniem jest zbyt mały, możemy użyć parametru CELLPADDING (domyślnie wynosi on 1).

Obramowanie komórek

Aby komórki (nie tabela!) zawierały inne obramowanie niż domyślne, możemy użyć parametru CELLSPACING (de facto jest to odległość między komórkami).


Szerokość tabeli

Dotychczas tworzyliśmy tabele, które przybierały domyślną szerokość na ekranie przeglądarki. Parametr WIDTH daje nam możliwość samodzielnego zdefiniowania szerokości tabeli.

Łączenie komórek

Aby połączyć kilka komórek w poziomie wpisujemy polecenie:

x - ilość komórek przez które ma się rozciągać tabela.

Aby komórka w danym wierszu rozciągała się na x wierszy, należy użyć w jej definicji parametru

gdzie x oznacza ilość wierszy przez które ma się rozciągać tabela.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak