Definiowanie kolorów

Kolory mogą pojawiać w wielu poleceniach: BODY, FONT, TABLE, TR, TD, HR

Kolory możemy deklarować poprzez podanie ich szesnastkowego kodu RGB lub nazwy w języku angielskim.

Kod RGB pochodzi od angielskiej nazwy trzech kolorów: Red, Green, Blue i ma postać: #rrggbb

gdzie
#jest symbolem kodu szesnastkowego (operującego "cyframi" od 0 do F)
rrdwoma cyframi koloru czerwonego
ggdwoma cyframi koloru zielonego
bbdwoma cyframi koloru niebieskiego

Wiele ciekawych kodów szestnastkowych znajdziemy w Internecie, wpisując w wyszukiwarce hasło: PALETA KOLORÓW RGB

Polecam szczególnię stronę https://szablony.blogowicz.info

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak