Wypunktowanie


• Punkt pierwszy
• Punkt drugi
• Punkt trzeci

Wyliczanie

1. Punkt pierwszy
2. Punkt drugi
3. Punkt trzeci

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak