Struktura dokumentu

Typowy dokument HTML zdefiniowany jest poprzez polecenia podane poniżej. To standardowy wygląd strony WWW:

gdzie:

to skrócona deklaracja typu dokumentu
rozpoczynamy pisanie dokumentu HTML 5
tworzemy część nagłówkową dokumentu
Polecenie jest deklaracją strony kodowej, czyli sposobu w jaki będą zapisane w formie cyfrowej znaki na naszej stronie WWW.
tytuł strony
właściwa część dokumentu z treścią

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak