Definiowanie akapitu

Główną komendą formatującą akapit jest


Między akapitami tworzy się niewielki odstęp.

Przy akapicie w stylach możemy stosować atrybut "text-align" oznaczający:

gdzie left to równanie do lewej
gdzie center to równanie do środka
gdzie right to równanie do prawej
gdzie justify to wyjustowanie.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak