Formatowanie czcionki

Atrybuty czcionki najlepiej ustawić w Stylach.

Do najważniejszych atrybutów czcionki należą:


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak