Definiujemy style

Aby na stałe ustawić pewne parametry strony (body), czy akapitu (p), czy innych elementów jak nagłówki (h1, h2, h3) czy tabeli (table), można w części nagłówkowej HEAD wstawić tak zwane STYLE np.:WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak