Grafika w tekście

Jedną z najważniejszych cech języka HTML jest możliwość płynnego łączenia grafiki i tekstu. Element graficzny musi być oczywiście wcześniej przygotowany przy pomocy dowolnego programu, który pozwala na zapis w formacie GIF lub JPG (te dwa formaty obsługują wszystkie przeglądarki). Obrazek zapamiętywany jest w odrębnym pliku i może być wielokrotnie wykorzystany, nawet w następnej linii tej samej strony. Obrazek może się znajdować w tym samym folderze co dokument, w innym folderze lub na innym serwerze internetowym.

Podstawowa konstrukcja ma następującą postać:

Wielkość obrazka możemy regulować za pomocą parametrów HEIGHT (wysokość) i WIDTH (szerokość). Na przykład:

Możemy również zdeformować obrazek, podając arbitralne wartości wysokości i szerokości obrazka:

Odrębny, specjalny zespół parametrów, ALIGN, steruje pozycją obrazka w stosunku do oblewającego go akapitu.

Parametr może przyjmować wartości:
left – strona lewa
right – strona prawa
top – u góry
bootom – na dole
middle – w środku

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak