Wstawianie linii

Główną komendą formatującą linię jest HR. HR nie wymaga polecenia kończącego.

Do głównych atrybutów linii należą:

Oba polecenia można zapisać jednocześnie w postaci:


Oczywiście można także zdefiniować parametry linii w stylach:WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak