Dinozaury - malarz formatów

Skopiuj poniższy tekst, a następnie wykonaj polecenia:


Polecenia:

Sprawdź i popraw błędy!

Ustaw pierwszy tytuł na: Czcionkę Arial Black, rozmiar 18, kolor czcionki zielony

Przy pomocy malarza formatów, przenieś ustawienia pierwszego tytułu na pozostałe.

Ustaw odpowiedzi na: Czcionkę Comic Sans MS, rozmiar 14, akapit na 1 cm, tekst wyjustowany, interlinia 1,5, ustaw twardą spację (jeżeli jest taka potrzeba)

Przy pomocy malarza formatów, przenieś ustawienia pierwszego akapitu na pozostałe.

Ćwiczenie powinno wyglądać w następujący sposób:WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak