Narzędzia do tworzenia prezentacji

Otwórz nowy dokument Otwórz dokument już istniejący Zapisz
Wstaw symbol Odstęp między znakami Drukuj
Wstaw nagłówek i stopkę Zasady pisowni Pogrubienie
Przekreślenie Wstaw cień Zmień wielkość liter
Pochylenie Wytnij Kopiuj
Malarz formatów Cofnij ostatnią czynność Ponów ostatnią czynność
Podkreślenie Sklej Kierunek tekstu
Wstaw obraz online Wstaw wykres Efekty kształtów
Wstaw tabelę Wstaw hiperłącze (link) Wstaw kolumny
Wybierz kolejność elementów

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak