Przyciski MENU

W zakładce "NARZĘDZIA GŁÓWNE" możemy wstawić nowy slajd, skopiować i wkleić nowe elementy, zmienić układ slajdu oraz zmienić pozycję tekstu: wycentrować, ustawić do prawej czy lewej.
W zakładce WSTAWIANIE możemy wstawić różne obiekty takie jak: obrazek, tabelę, WordArt (ozdobny tytuł), obrazy online czy pole tekstowe.
W zakładce PROJEKTOWANIE możemy zmienić wygląd naszych slajdów wybierając szablon. Następnie możemy wypełnić wybrany szablon dowolnym kolorem, gradientem czy deseniem wybierajćc polecenie FORMATUJ TŁO.
W zakładce PRZEJŚCIA ustawiamy, w jaki sposób mają się pojawiać kolejne slajdy oraz jak szybko ma to nastąpić. Do przejścia można dodać także dźwięk.
W zakładce ANIMACJE wprawiamy w ruch poszczeglne elementy slajdu zbierając okienko animacji.
W zakładce POKAZ SLAJDU możemy wybrać pokaz slajdów od bieżącego sladu lub od początku.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak