Systemy operacyjne

Komputer nie wykona żadnego zadania, jeśli nie został na nim zainstalowany system operacyjny..

System operacyjny kontroluje (zarządza) pracę komputera.

System operacyjny przyjmuje nasze polecenia: dzięki niemu możemy drukować, edytować tekst, wykonywać obliczenia, grać, surfować po internecie. System operacyjny odpowiada także za wygląd pulpitu i za instalację programów.

Do jego najważniejszych zadań należą więc:

- zarządzanie pamięcią operacyjną komputera,

- nadzorowanie pracy wszystkich podłączonych do komputera urządzeń, np.: drukarki,

- zarządzanie nośnikami danych takimi jak: pen drive, płyty,

- zarządzanie danymi znajdującymi się w utworzonych przez nas folderach,

- zapewnienie dobrej komunikacji między użytkownikiem, a komputerem,

- sygnalizowanie błędów podczas pracy komputera,

- nadzorowanie pracy uruchamianych programów

Na jednym komputerze mogą być zainstalowane różne systemy operacyjne. W takim przypadku po uruchomieniu komputera wskazujemy, w którym systemie operacyjnym chcemy pracować.

Najpopularniejszymi systemami operacyjnymi są:Windows, Linux, Android i Ubuntu

Przykładowe pulpity różnych systemów operacyjnych:

      

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak