Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Arkusz kalkulacyjny daje możliwość generowania wzorów matematycznych w których występują różne działania arytmetyczne.

Poniższa tabela prezentuje operatory pięciu podstawowych działań aryytmetycznych w kolejności malejącego.

Operatory umieszczone na jednym poziomie charakteryzują się identycznym priorytetem. Priorytet dotyczy kolejności wykonywania działań

Operatory pięciu podstawowych działań arytmetycznych

symbol operatoranazwa

^

potęgowanie

*

mnożenie

/

dzielenie

+

dodawanie

-

odejmowanie

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak