Paski narzędzi w arkuszu

Po otworzeniu nowego dokumentu tekstowego pokazuje się u góry paski symboli. Są to:

     OTWÓRZ NOWY DOKUMENT
     OTWÓRZ DOKUMENT WCZEŚNIEJ ZAPISANY
     ZAPISZ DOKUMENT
     WYTNIJ
     KOPIUJ
     WKLEJ
     MALARZ FORMATÓW
     COFNIJ
     SORTUJ
     ZAWIJANIE TEKSTU
     POGRUBIENIE, KURSYWA, PODREŚLENIE
     WYRÓWNAJ TEKST DO LEWEJ I PRAWEJ STRONY; WYJUSTUJ
     SCAL KOMÓRKI I POSTAW NA ŚRODKU
     FORMAT - WALUTA
     WSTAW/USUŃ SEPARATOR DZIESIĘTNY
     WSTAW KRAWĘDZIE
     WYPEŁNIENIE
     CZCIONKA

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak