Wyświetlanie białych liter

Napisz program, aby wyświetlały się na ekranie białe litery i cyfry


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak