Algorytmy

Tworząc algorytmy stosujemy różne wyrażenia arytmetyczne: - Zamiast znaku równości= występuje znak przypisania := np. Suma:=a+b
- Znak % lub mod (modulo) oznacza resztę np. a%2, czyli sprawdzamy, czy liczba a dzieli się przez 2 z resztą czy bez
- read oznacza wczytaj np. read a, czyli wczytaj liczbę a wpisaną przez nas na klawiaturze
- write oznacza napisz, np. write 'liczba parzysta'

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak