Ćwiczenia

Opisz specyfikacje problemów (ZADANIE; DANE; WYNIK):

1. Uporządkuj alfabetycznie od A do Z zbiór nazwisk uczniów.

2. Sprawdź, czy dany wyraz jest palindromem (czytanym także wspak)

3. Mamy wzrost wszystkich uczniów w klasie. Należy uporządkować je rosnąco.

4. Oblicz pole prostokąta o bokach 4cm i 2cm.

5. Oblicz średnią trzech dowolnych liczb: a, b, c

Napisz algorytmy w Magicznych Bloczkach:

1. Na wyjście do kina potrzebujemy 50 zł. Wskaż, czy mając dowolną sumę (a) stać nas na to wyjście.

2. Oblicz pole prostokąta o bokach a i b, które są liczbami rzeczywistymi.

3. Oblicz średnią trzech liczb rzeczywistych

4. Wskaż, czy liczba a jest parzysta czy nieparzysta

5. Oblicz pole trójkąta z danymi a i h, które są liczbami rzeczywistymi.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak