Tworzymy nowy świat

Po stworzeniu nowego dokumentu w Code Blocks pojawia się skrypt początkowy w Main.cpp

Objaśnienie fragmentów skryptów:

Nazwa biblioteki. iostream czyli strumień wejścia-wyjścia

Używa przestrzeni nazw standard

int to liczba całkowita.

funkcja główna.

nazwa wyświetlana na ekranie.

Zdanie, które się pojawia na ekranie. Tekst należy zawsze zapisać w cudzysłowiu.

Endline. Kolejne zdanie zostanie wyświetlone od nowego wiersza.

Kończy funkcję. "0" jest przykładową liczbą.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak