Najważniejsze sukcesy pozaszkolne w roku 2007/2008.
Najważniejsze sukcesy pozaszkolne w roku 2006/2007.
Najważniejsze sukcesy pozaszkolne w roku 2005/2006.
Najważniejsze sukcesy pozaszkolne w roku 2004/2005.
Najważniejsze sukcesy pozaszkolne w roku 2003/2004.
Najważniejsze sukcesy pozaszkolne w roku 2002/2003
Najważniesze sukcesy pozaszkolne z roku 2001/2002.
Najważniejsze sukcesy pozaszkolne w roku 2000/2001.