Stołówka szkolna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
logo

foto  foto

Uwaga!

Informujemy rodziców, że od 1.04.2019 roku koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł.

Wskazaną przez intendenta kwotę, za dany miesiąc, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 67 1560 0013 2327 1819 7000 0005

Wpłaty dokonać do 10-go dnia każdego miesiąc. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.