VEGETABLES

Warzywa

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

      1        
2              
            
 3             
            
            
    4     5       
       6       
            
 7