NUMBERS

Cyfry od 0 do 12

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

 1          
         
 2       3     
         
     4      
5     6        
         
        7   
     8      
   9        
         
   10