MONTHS

Miesiące

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

 1     2          
3              
            
4       5         
         6   7    
            
    8          
            
        9      
            
            
     10         
            
 11