ZADANIA DO WYKONANIA W DOMU
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12