Suma dwóch liczb

Stwórz grę polegającą na sumowaniu dwóch wpisanych przez użykownika cyfr w komputerze. Każda prawidłowa odpowiedź będzie dodawała 1 punkt, zła odejmowała.

Wykorzystaj do tego zadania 3 zmienne: Liczba 1, Liczba 2 i Wynik oraz z czujników zapytaj...WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak