Papuga leci przez ekran

Stwórz prostą animację - papugę, która się będzie poruszała po ekranie. Ustaw przesuwanie się jej o 7 kroków. Nie zapomnij, aby się odbijała od brzegów lewo-prawo i zmieniała kostium.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak