Mnożymy dwie losowe cyfry

W tym ćwiczeniu duszek po naciśnięciu przez nas spacji, podaje dwie wylosowane cyfry od 1 do 10.

Naszym zadanie jest wpisać wynik mnożenia tych dwóch cyfr.

Jeżeli podamy prawidłową odpowiedź, program doda nam punkty, jeżeli nie, odejmie.

Wykorzystaj do tego zadania zmienne: Cyfra 1 i Cyfra 2 oraz z czujników "zapytaj i odpowiedzWSTECZ

2020 Karolina Majchrzak