Rysujemy kolorowe koło

Zaprogramuj kolorowe koło. Ustaw rozmiar pisaka na 5, a odcień koloru zmień o 10. Program powini en wystartować po wciśnięciu spacji.WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak