Horoskop

Utwórz listy: ZDROWIE, MIŁOŚĆ, PIENIĄDZE, KARIERA w Danych (wyłączając kwadracik przy powstałych listach, nie będą widoczne w programie na ekranie), a potem przy duszku wykorzystaj polecenia "Powiedz", a następnie z poleceń przy powstałych listach: "Powiedz: losuj element od... do ..."


Zmień tło sceny i duszka.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak