Wypunktowanie i wyliczanie

Podczas tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystać możemy również wypunktowanie.
Wstawiamy je do pola tekstowego. Jeśli w jednym polu tekstowym znajdzie się kilka podpunktów, a następnie wybierzemy animację niestandardową dla tego elementu, wówczas wszystkie części wypunktowania będą miały ten sam efekt.

Nie ma możliwości, aby każdy z podpunktów pojawiał się na slajdzie inaczej!!!WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak