Wstęp do prezentacji Power Point

W programie PowerPoint tekst, grafika, filmy lub inne obiekty są przez użytkownika łączone w slajdy. Slajdy mogą być drukowane lub (znacznie częściej) wyświetlane za pomocą monitora albo rzutnika. Przejścia pomiędzy slajdami, jak również pojawianie się obiektów, można animować na wiele - predefinowanych przez producenta - sposobów.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak