Topologia sieci

Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej.

Topologia magistrali (szyny, liniowa) - Wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali. Zastosowanie „koncentryka” jako fizyczne medium stanowiło jedną z wad tej topologii, a mianowicie niewielką przepustowość (maksymalnie do 10 Mb/s). Topologia ta stosowana była do budowy lokalny sieci komputerowych, nie jest już powszechnie stosowana. Poza niską przepustowością, charakteryzowała ją również duża podatność na awarię sieci. W momencie przerwania kabla koncentrycznego cała sieć przestawała działać.

Zalety magistrali:

- małe zużycie kabla
- prosta instalacja
- niska cena instalacji
- bardzo prosta rozbudowa sieci
- łatwe łączenie segmentów sieci w jeden system (bez zmian oprogramowania komunikacyjnego)
- każdy komputer jest podłączony tylko do jednego kabla
- pojedyncze uszkodzenie (przerwa w kablu lub awaria komputera) nie powoduje unieruchomienia całej sieci

Wady magistrali:

- konkurencja o dostęp - wszystkie komputery muszą dzielić się kablem
- utrudniona diagnostyka błędów z powodu braku centralnego systemu zarządzającego siecią
- rozproszenie zadań zarządzających siecią, co w określonych przypadkach niekorzystnie wpływa na szybkość realizacji zadań informatycznych
- zwykle dla uniknięcia zakłóceń sygnałów należy zachować pewną odległość między punktami przyłączenia poszczególnych stacji

Topologia pierścienia- Poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień. Podobnie jak w przypadku topologii magistrali, przy budowie nie stosuję się dużej ilości okablowania oraz brak jest konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Wadą tego rodzaju topologii jest fakt, iż awaria jednego z komputerów powoduje przerwę w działaniu całej sieci.

Zalety:

- małe zużycie kabla
- możliwe wysokie osiągi, ponieważ każdy kabel łączy dwa konkretne komputery

Wady:

- awaria pojedynczego kabla lub komputera powoduje przerwanie pracy całej sieci, jeśli nie jest zainstalowany dodatkowy sprzęt
- złożona diagnostyka sieci
- trudna lokalizacja uszkodzenia
- trudna rekonfiguracja sieci
- dołączenie nowych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieniu jest wiele stacji

Topologia gwiazdy- Komputery są podłączone do jednego punktu centralnego, koncentratora lub przełącznika.

Zalety gwiazdy:

- łatwa konserwacja i lokalizacja uszkodzeń
- prosta rekonfiguracja
- proste i szybkie oprogramowanie użytkowe sieci
- centralne sterowanie i centralna programowa diagnostyka sieci
- możliwe wysokie szybkości transmisji (warunek - szybki komputer centralny)

Wady gwiazdy:

- duża liczba kabli
- wszystkie maszyny wymagają podłączenia wprost do głównego komputera
- ograniczona możliwość rozbudowy sieci
- zależność działania sieci od sprawności komputera centralnego
- ograniczenie odległości komputera od huba
- w przypadku awarii huba przestaje działać cała sieć.

Topologia gwiazdy rozszerzonej- Posiada punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne.

Zalety

- pozwala na stosowanie krótszych przewodów
- ogranicza liczbę urządzeń, które muszą być podłączo ne z centralnym węzłem.

Wady:

- Duży koszt urządzeń

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak