Edycja tekstu

CTRL + C - kopiuj
CTRL + V - wklej
CTRL + X - wytnij
CTRL + B - pogrub
CTRL + I - pochyl
CTRL + U - pochyl

Interlinia

CTRL + 1 - odstęp między wierszami pojedynczy
CTRL + 2 - odstęp między wierszami podwójny
CTRL + 5 - odstęp między wierszami na 1,5

Wyrównanie tekstu

CTRL + r - wyrównaj do prawej
CTRL + l - wyrównaj do lewej
CTRL + e - wyrównaj do środka
CTRL + j - wyjustuj

Inne

CTRL + a - zaznacz wszystko
CTRL + f - wyszukaj
CTRL + p - drukuj
CTRL + n - nowa kartka
CTRL + o - otwórz
CTRL + s - zapisz

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak