Rodzaje sieci

PAN (Personal Area Network) - jest najmniejszą siecią, obecnie najczęściej bezprzewodową, używaną w biurach, urzędach lub domach, w skład której wchodzi zazwyczaj komputer, drukarka i urządzenia mobilne. Jest to niewielka osobista sieć, służąca do przesyłu danych na najniższym poziomie, która może pracować niezależnie od połączenia internetowego. Poszczególne urządzenia łączą się w niej w większości przypadków za pomocą modułu Bluetooth.

LAN - Sieć lokalna (ang. Local Area Network) – to lokalna sieć komputerowa, która może obejmować swoim zasięgiem kilka komputerów lub innych urządzeń, np. w większym biurze, pracowni czy bloku mieszkalnym. LAN pozwala jego użytkownikom na korzystanie z zasobów oraz tych samych aplikacji, a także na przesył czy wymianę plików. Komunikacja może zachodzić za pomocą specjalnych kabli lub sieci bezprzewodowej Wi-Fi i może być niezależna od Internetu – wystarczy posiadać kartę sieciową.

MAN - Miejska sieć komputerowa (ang. Metropolitan Area Network) – miejska sieć komputerowa, połączone w jedno sieci LAN. Połączenie pomiędzy poszczególnymi sieciami lokalnymi odbywa się za pomocą kabli światłowodowych, ewentualnie droga radiową. Sieci MAN bardzo często powstają z inicjatywy szkół wyższych i obejmują swoim zasięgiem aglomeracje miejskie wraz z terenami podmiejskimi. Są również połączone z Internetem.

WAN - Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) – sieci MAN łączą się w jeszcze większe struktury. WAN łączą ze sobą komputery w państwach lub na kontynentach dzięki łączom telekomunikacyjnym – kablom, światłowodom, transmisjami drogą radiową lub satelitarną. Przyjmuje się, że największą siecią WAN jest Internet.

WLAN - Bezprzewodowa sieć lokalna (skr. WLAN, od ang. Wireless Local Area Network) – sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów. Najczęściej używa się nazwy WiFi. Jest to jednak tylko znak towarowy. Nazwa używana jest do sygnowania urządzeń opartych na jednakowych standardach, pozwalających na korzystanie z sieci bezprzewodowych.

Znak towarowy WiFi jest własnością firmy WiFi Alliance. Czarno-białe logo WiFi znajdziemy na każdym urządzeniu sieci bezprzewodowej. Technicznie rzecz ujmując, WiFi oznacza zgodność ze standardami IEEE 802.11 komunikacji bezprzewodowej.

Z drugiej strony jednak zdecydowana większość domowych urządzeń bezprzewodowych działa na zasadzie standardów IEEE 802.11, dlatego przyzwyczailiśmy się określać wszystkie urządzenia bezprzewodowe mianem „WiFi”. Termin „WiFi” jedynie odróżnia urządzenia bezprzewodowe od reszty sprzętu używanego do stworzenia sieci domowej.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak