Regulamin pracowni

Przebywając w szkolnej pracowni Komputerowej, pamiętaj, że obowiązują w niej przepisy BHP oraz zasady korzystania ze sprzętu określone regulaminem pracowni. Dlatego też, współużytkując komputer pamiętaj, aby:

-


przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić, czy sprzęt, przy którym zamierzasz pracować, nie jest uszkodzony. Jeśli tak, to bezzwłocznie powiadom o tym nauczyciela;
-
uruchamiać i wyłączać komputer tylko za zgodą nauczyciela;
-

nie zmieniać ustawień komputera, z którego korzystasz, bez polecenia nauczyciela;
-

nie usuwać żadnych danych z dysków komputera bez wyraźnego polecenia nauczyciela;
-

korzystać z własnych nośników danych: pen drive`ów, MP4 tylko za zgodą nauczyciela;
- nie instalować w komputerze oprogramowania bez zgody nauczyciela;
- nie pobierać z sieci żadnych materiałów bez zgody nauczyciela;
-

zapisywać pliki z wynikami własnych prac w utworzonych folderach;
- nie wolno jeść i pić przy stanowisku pracy;
-

pozostawiać swoje stanowisko pracy w nienagannym stanie po zakończeniu zajęć.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak