Zasady netykiety

Oto kilka podstawowych zasad netykiety, czyli sieciowej etykiety, która jest internetowym savoir vivrem. Ich stosowanie pozwoli na sprawną i efektywną pracę w sieci nie tylko Tobie, ale i innym użytkownikom Internetu.

1. Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.

2. Staraj się nie przekraczać wyznaczonego limitu przestrzeni dyskowej przyznanej dla Twojego konta.

3. Usuwaj przeczytane wiadomości i zbędne pliki z serwera, tak by nie zajmować niepotrzebnego miejsca na jego dysku.

4. Kontroluj swoje pliki programami antywirusowymi.

5. Przed wysłaniem załącznika do listu, sprawdź go programem antywirusowym.

6. Jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną duży plik do konkretnej osoby - ustal z odbiorcą, czy może przyjąć tak duży załącznik.

Ewentualnie podziel go na kilka listów lub skompresuj.

7. Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.

8. Wypełniaj zawsze pole temat (ang. subject) listu i to zgodnie z treścią listu.

9. Nie nadawaj listom wysokiego priorytetu ważności, jeśli nie jest to niezbędne.

10. Żadna linia listu nie powinna mieć więcej niż 70 znaków. Dłuższe linie mogą sprawiać problemy niektórym systemom pocztowym.

11. Kiedy odpowiadasz na wiadomość/list, staraj się nie cytować całego listu, a jedynie tę część, której dotyczy Twoja odpowiedź.

12. Staraj się pisać zwięźle i na temat.

13. W jednym liście poruszaj tylko jedno zagadnienie. Nie pisz listów składających się z dużej liczby stron.

14. W listach umieszczaj krótki podpis (sygnaturę). Powinien on zawierać Twoje imię, nazwisko, adres, ewentualnie telefon i nie powinien być dłuższy niż 4 linijki.

15. Przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich, cytując - podaj autorów.

16. Nie używaj słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.

17. Pisz zawsze małymi literami, chyba że chcesz wyrazić szczególne emocje.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak