Historia komputera

Już w X wieku przed naszą erą, w Azji Środkowej, Grecji oraz Rzymie stosowano glinianą deseczkę lub tabliczkę w celu obliczeń. Na tabliczce tej, w wyżłobionych rowkach, układano kamienie. Urządzenie to nazywano abakusem czyli liczydłem

Pierwszym znanym cyfrowym mechanicznym urządzeniem liczącym była czterodziałaniowa maszyna licząca, zaprojektowana przez niemieckiego astronoma i matematyka W. Schickharda.

Pierwsze urządzenie, które można nazwać komputerem, powstało dopiero w początkach XX wieku i służyło głównie do wykonywania żmudnych obliczeń.

Jak dawniej przekazywano informacje?

Wiele tysięcy lat temu ludzie przekazywali sobie informacje ustnie, z pokolenia na pokolenie, starsi młodszym. Wynalezienie pisma i druku umożliwiło utrwalanie przekazywanej wiedzy. źródłem informacji stały się książki: słowniki, encyklopedie czy podręczniki.

Pod koniec XIX wieku pojawiło się inne ważne źródło - radio. Następnie, już w wieku XX, powstała telewizja

  

Jak powstało pismo?

Już 9 tysięcy lat przed naszą erą ludzie przedstawiali wydarzenia rysując małe obrazki (piktogramy). Z tych znakow rozwinęło się pismo.

  

Początkowo umieszczano je na kamiennych płytach, potem na glinianych tabliczkach za pomocą rylca lub farb organicznych. Wynalezienie papirusu i papieru, a następnie druku, to kolejne etapy w rozwoju pisma.

  

W XIX wieku została wynaleziona maszyna do pisania.

Pojawienie się w XX wieku komputerów i programów służących do pisania tekstów, czyli edytorów tekstu, stworzyło zupełnie nowe możliwości pisania. Tekst można poprawiać, zmieniać, drukować go, zapisywać elektronicznie.

Apple, IBM i inne...

Chociaż termin "komputer osobisty - Personal Computer kojarzy się przede wszystkim z komputerem klasy IBM PC, to jednak nie produkt firmy IBM był pierwszym komputerem tego typu na rynku.

Pierwszym komputerem osobistym byt komputer Apple, który skonstruowano już w 1976 roku. a jego twórcami byli Amerykanie: Steve Wozniak oraz Steve Jobs. Komputer ten dał początek istniejącej do dziś rodzinie komputerów firmy Apple, a jego następcą są znane dzisiaj komputery Macintosh czy iMac.

Pierwszy komputer osobisty firmy IBM pojawił się dopiero w 1981 roku. Miał on nieco inną konstrukcję niż komputer Apple - była ona prostsza i umożliwiała samodzielną rozbudowę komputera. Dzięki prowadzonej przez IBM polityce upowszechniania własnego produktu, także inni producenci zaczęli składać tego typu komputery (nazywane popularnie komputerami klasy IBM PC). To one stały się światowym standardem komputerów osobistych i z powodzeniem konkurują z komputerami firmy Apple.

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak