Zapis pozycyjny dziesiętny

Polega on na użyciu dziesięciu cyfr i ma podstawę 10. System pozycyjny, dlatego, że pozycja cyfry w zapisie liczby decyduje o tym, czy ta cyfra oznacza liczbę jednostek, dziesiątek, setek, tysięcy itd.

2305 = 2 x 1000 + 3 x 100 + 0 x 10 + 5 x 1


System pozycyjny dwójkowy

Występują w nim tylko dwie cyfry: 0 i 1. Jest to naturalny system pozycjonowania dla komputera.

Cyfry 0 i 1 oznaczają TAK i NIE i tworzą podstawową informację. Nazywa się ją bitem.

Zapis dziesiętny Zapis potęgowy Zapis dwójkowy
1 20 12
2 21 102
4 22 1002
8 23 10002
16 24 100002
32 25 1000002
64 26 10000002
128 27 100000002
256 28 1000000002
512 29 10000000002
1024 210 100000000002

Sposób przeliczania liczb z postaci dziesiętnej na dwójkową

Jeśli podzielimy liczbę przez 2, to reszta z dzielenia wyniesie 0 (bez reszty) lub 1 (z resztą). Cyfrę dzieli się do momentu, aż iloraz będzie równy 0.

Przeanalizuj poniższy obrazek:


Ćwiczenie:

Podaj zapis binarny dla cyfr: 10, 54, 28, 1240

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak