Co to jest IP?

W sieciach opartych na protokole TPC/IP adres komputera nazywany jest adresem IP . Jest on zapisywany w formacie czterech liczb jedno-, dwu-, lub trzycyfrowych od 0 do 255.

Liczby te oddzielone są od siebie kropkami np. 213.186.91.41. Aby połączyć się z innym komputerem w sieci, trzeba znać jego adres IP lub nazwę sieci.

Połączenie w Internecie odbywa się przez różnorodne łącza, np.:
- linie telefoniczne
- łącza radiowe
- łącza satelitarne
- łącza światłowodowe
- łącza kablowe

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak