Selekcja

Zaznaczenie prostokątne
Zaznaczenie eliptyczne
Dowolne zaznaczenie
Różdżka: zaznacza obszar na podstawie koloru
Zaznaczenie według podobnego koloru
Inteligentne nożyce: zaznacza obszar dostosowany do krawędzi
Zaznaczenie pierwszego planu: zaznacza obszar zawierający elementy pierwszego planu
Ścieżki: umożliwia tworzenie i modyfikowanie ścieżki
Pobranie koloru
Powiększenie
Miarka: umożliwia mierzenie odległości i kątów
Przesunięcie
Wyrównanie: wyrównuje lub układa warstwy i inne obiekty
Kadrowanie: usuwa brzegi z obrazu lub warstwy
Przekształca warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę
Obrót: obraca warstwy, zaznaczenia i ścieżki
Skalowanie: skaluje warstwy, zaznaczenia i ścieżki
Nachylenie: nachyla warstwy, zaznaczenia i ścieżki
ZniekształcenieZniekształca warstwę, zaznaczenie i ścieżki za pomocą uchwytów
Perspektywa: zmienia perspektywę warstwy, zaznaczenia i ścieżki
Odbicie: odwraca warstwy, zaznaczenia i ścieżki poziomo lub pionowo
Zniekształca zaznaczenie za pomocą klatki
Odkształcenie: zniekształcanie za pomocą innych narzędzi
Tekst: tworzy i modyfikuje tekst
Wypełnienie: wypełnia zaznaczony obszar kolorem lub deseniem
Gradient: wypełnia zaznaczony obszar gradientem
Ołówek: umożliwia malowanie pędzlem o twardej krawędzi
Pędzel: maluje płynnymi pociągnięciami pędzla
Gumka: ściera tło lub przezroczystość za pomocą pędzla
Aerograf:rysuje ze zmiennym naciskiem
Stalówka: kaligrafowanie
Pędzel programu MyPaint
Klonowanie: Klonuje obraz lub deseń za pomocą pędzla
Łatka: usuwa nierówności z obrazu
Klon perspektywy: klonuje obraz po zastosowaniu przeksztaŁcenia perspektywy
Rozmywanie/ wyostrzanie: rozmywa lub wyostrza za pomocą pędzla
Rozsmarowywanie: rozsmarowuje za pomocą pędzla
Rozjaśnianie i przyciemnianie

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak