Tworzenie wykresów

Wykresy sś graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu.

Aby stworzyć wykres należy najpierw zaznaczyć elementy arkusza, które chcemy wyświetlić w postaci wykresu. Następnie wybieramy w górnej części arkusza wybrany rodzaj: kołowy, kolumnowy, stożkowy, liniowy, ...


Następnie wybieramy wygląd wykresu

Możemy jeszcze zmienić wygląd danych na wykresie oraz zamienić miejscami kolumną z wierszemWSTECZ

2020 Karolina Majchrzak