Wprowadzanie danych do arkusza

Aby wprowadzić dane do komórki, należy kliknąć je myszą, tak aby w polu nazwy pojawił się jej adres. Dopiero wtedy można przystąpić do wpisania danej tekstowej lub liczbowej, bądź formuły obliczeniowej.

Należy zwrócić uwagę na to, że po wpisaniu danych do komórki tekst zostanie dosunięty do lewej krawędzi, a liczby do prawej.

Należy zwrócić na to uwagę szczególnie, gdy wpisujemy ułamki. Źle postawiony separator (przecinek) spowoduje, że cyfra zostanie potraktowana jako tekst i dosunięta do lewej krawędzi.WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak