Sortowanie danych

Sortowanie danych w arkuszu polega na ustawianiu ich w odpowiedniej kolejności:
- rosnąco (od A do Z lub od najmniejszej wartości liczbowej do największej) - malejąco (od Z do A lub od największej wartości liczbowej do najmniejszej).

Powodzenie procesu sortowania zależy od właściwego zaznaczenia obszaru, który będzie brać udział w porządkowaniu. Niepoprawne ustalenie obszaru sortowania może doprowadzić do niekontrolowanego przetasowania danych, a w konsekwencji do błędnego funkcjonowania arkusza.WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak