Rysowanie krawędzi

Linie oddzielające poszczególne komórki standardowo widoczne w arkuszu kalkulacyjnym mają jedynie na celu ułatwienie użytkownikowi wprowadzanie danych i nie są drukowane.

Jednak, aby nadać danym interesującą oprawą graficzną można rysować miedzy komórkami krawędzie. Narysowane przez nas krawędzie będą widoczne na wydruku.

Linie mogą być rysowane za pomocą przycisku narzędziowego po rozwinięciu listy krawędzi kliknięciem strzałki z prawej strony przycisku.

Korzystanie z tego wymaga uprzedniego zaznaczenia odpowiedniego fragmentu w arkuszu kalkulacyjnym.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak