Kopiowanie

Sposób przeliczania poprzez przeciąganie

Podświetlamy wybrane komórki, a następnie łapiemy za prawy dolny róg i przeciągamy w prawo w dół.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak