Dostawianie wierszy i kolumn

Jeżeli chcemy dostawić jeden pusty wiersz należy ustawić wskaźnik komórki w tym wierszu, nad którym ma zostać dostawiony dodatkowy wiersz. Następnie z menu Wstaw trzeba wybrać polecenie Wiersze.

Podobnie przebiega dostawianie kolumn. Przy tej operacji trzeba jednak pamiętać o ustawieniu wskaźnika komórki w kolumnie, przed którą (na lewo od której) ma zostać wstawiona kolumna.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak