Budowa arkusza kalkulacyjnego

Arkusz kalkulacyjny jest tabelą złożoną z kolumn i wierszy.
Kolumny nazywane są literami A, B, C, ...
Wiersze nazywane są cyframi 1, 2, 3 ...


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak